Oświadczenie o ochronie danych

Nasze podejście do ochrony danych osobowych jest dla nas sprawą niezwykle istotną. Przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych pozyskanych wskutek odwiedzania naszej strony odbywa się pod ochroną przepisów prawnych. Zachowane zostały następujące dane:

Gromadzenie i zapisywanie danych
Każdy serwer internetowy automatycznie rejestruje dostęp do strony internetowej. W przypadku odwiedzin na stronie, serwer internetowy naszego hosta w celu zachowania bezpieczeństwa systemu zapisuje adres IP osoby odwiedzającej oraz datę odwiedzin, adres URL, odwiedzane treści oraz informacje przekazane podczas połączenia. Informacje te pozostają dla nas anonimowe. Tym samym niemożliwe jest rozpoznanie danej osoby. Dalsze dane osobowe zostaną zapisane tylko wtedy, gdy użytkownik podał je dobrowolnie, na przykład w ramach rejestracji bądź składania zamówienia. Gdy tylko dane osobowe zostaną oddane nam do dyspozycji, będziemy ich używać wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na zapytania, w celu realizacji zamówień oraz dla technicznej administracji. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Wyjątkiem do tego jest ich udostępnienie na podstawie przepisów prawnych. Na naszej stronie mogą się znajdować linki innych stron internetowych. Nie mamy żadnego wpływu na postanowienia dotyczące ochrony danych przez innych administratorów.

Ciasteczka (cookies)
Każda przeglądarka w trakcie odwiedzin danej strony zapisuje tak zwane ciasteczka (cookies). Ciasteczka są plikami, które sprawiają, że odwiedzanie naszej strony staje się bardziej przyjazne dla użytkownika. Jeśli sobie Państwo tego nie życzą, funkcję tę można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
W celu korzystania z naszej oferty internetowej, użytkownik musi się zgodzić na wyżej opisane zapisanie i wykorzystanie danych. Podając swoje dane osobowe, użytkownik zgadza się na opisane przetwarzanie danych oraz ich wykorzystanie. Zgoda ta może być cofnięta w każdej chwili. Każdy użytkownik posiada prawo dostępu do zgromadzonych przez nas danych osobowych. Poza tym posiada on prawo do poprawy nieprawidłowych danych oraz do ich zablokowania i usunięcia.

Google Analytics
Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, narzędzie do analizy statystyk serwisu www firmy Google. Google Analytics wykorzystuje tak zwane "ciasteczka", pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania ze stron internetowych. Dzięki ciasteczkom informacje dotyczące korzystania ze tej strony internetowej (włącznie z adresem IP użytkownika) zostają przeniesione i zapisane na serwerze firmy Google w USA. Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania ze strony internetowej, w celu stworzenia raportu o aktywnościach na stronie dla jej użytkownika oraz w celu utworzenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz z internetu. Ewentualnie Google przekaże te informacje osobom trzecim, o ile jest to ustalone prawnie lub gdy osoby trzecie mają przetwarzać te dane na zlecenie firmy Google. Google w żadnym wypadku nie powiąże adresu IP użytkownika z innymi danymi firmy Google. Instalacji ciasteczek można uniknąć dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki / oprogramowania; zwracamy jednak uwagę, że użytkownik nie będzie miał wtedy możliwości pełnego korzystania ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Poprzez korzystanie z niniejszej strony internetowej użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych pobranych przez Google w wyżej opisany sposób oraz wyraża zgodę na ich wykorzystanie we wcześniej podanym celu.

 

Wybór waluty


Opinie klientów